lördag 28 maj 2016

Öland våren 2016

Våren på Öland otroligt mycket fågel med min Hörförstärkare kunde jag uppleva som det en gång det var fågelsång över allt i Södra Lunden Grönsångare Mindre flugsnappare Halsbandad flugsnappare Sommargylling vid muren var det en Höksångare den hördes fint med Hörförstärkaren och sen Gulhämpling vid Haga Park den hördes fint annars har jag missat den 

Och sen hör man våren på det viset som man gjord en gång härligt

Gransångare Haga Park


Höksångare vid muren


Gulhämpling Haga Park


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar